Ing. Roman Hynek

Ing. Roman Hynek

Úvalská 610/14
360 01 Karlovy Vary
IČ: 01132415

Informace o kanceláři Ing. Roman Hynek

Účetní kancelář

 

Ing. Roman Hynek nabízí kvalitní, otevřený  a korektní přístup s individuálním přístupem ke každému klientovi. Služby zahrnují i možnost vyzvednutí a zpětného vrácení vstupních podkladů v dohodnutém intervalu a jejich zpracování dle potřeb analytické evidence nákladů a výnosů, popř. příjmů a výdajů.

 

Poskytované služby:

 • zpracování kompletního účetnictví
 • evidence přijatých faktur a ostatních závazků a jejich zaúčtování
 • vedení tuzemské i valutové pokladny
 • vystavování vydaných faktur a ostatních pohledávek a jejich zaúčtování
 • zaúčtování bankovních výpisů v tuzemské a cizí měně
 • příprava podkladů pro úhradu závazků
 • měsíční nebo čtvtletní  zpracování a kontrola přiznání DPH
 • účtování majetku, účtování leasingu
 • vedení skladových zásob způsobem A nebo B
 • účtování účetních interních dokladů, kontrola saldokonta
 • komplexní zpracování mezd , personalistiky
 • kontrola a zpracování tuzemských a zahraničních cestovních příkazů
 • zpracování kompletní daňové evidence
 • zpracování statistických výkazů dle povinnosti účetní jednotky
 • roční uzávěrkové práce a celkové zpracování roční uzávěrky
 • zpracování daňových přiznání k dani z příjmu právníckých nebo fyzických osob, silniční dani, popř. podkladů pro jejich zpracování, spolupráce s auditory účetní jednotky
 • zpracování a kontrola obchodní smluv
 • zpracování a podání přihlášek ke konkurznímu řízení, příprava podkladů pro soudní vymáhání pohledávek
 • komunikace s úřady (správa sociálního pojištění, zdravotní pojišťovny, finanční úřad, úřad práce, celní úřad)
 • zpracování Intrastatu a jeho odeslání na příslušný úřad

Fotografie a videa

S kým můžete přijít do kontaktu?

Ing. Roman Hynek

Úvalská 610/14

360 01 Karlovy Vary

Kde nás najdete?